Üdülési Szerződés

1. A Polgári Törvénykönyv 415. és 416. § rendelkezései és a jelen szerződési feltételekben foglaltak az irányadók. A Tuboly Józsefné 8784 Kehidakustány, Kossuth L u. 18. sz. alatt, mint üzemeltető és az üdülésben résztvevő utas között az alábbi feltételekkel jön létre.

2. Az utas, vagy meghatalmazottja az üdülést írásban megrendelte, és ezzel az üdülési feltételeket, a részvételi díjban foglalt szolgáltatásokat megismerte és elfogadta, valamint az előleget kifizette.

3. A részvételi díj nem tartalmazza az utasbiztosítást, ezt igény szerint egyénileg kell megkötni.

4. A részvételi díj tartalmazza a szállás költségét, a melegvíz és áram szolgáltatást, fűtést, takarítást és az ágyneműt, továbbá a területen a kocsibeállók és a játszótér használatát.

5. A jelentkezéskor előleget kell fizetni, amely az üdülési díj 30 %-a.. A fennmaradó összeget az üdülés megkezdésekor, a szállás átvételét követően a helyszínen kérjük kiegyenlíteni.

6. Az előleg befizetéséről és a foglalásról a befizetőt- külön kérésre – értesítjük, és részére igazolást küldünk. Amennyiben az utas az előleg befizetését elmulasztja, megrendelését töröljük, ami egyben a megkötött szerződés megszűnését is eredményezi.

7. A szállás az üdülés megkezdésének napján 14 órától foglalható el és azt a távozás napján 10 óráig kérjük elhagyni. Ettől eltérni egyéni egyeztetés alapján lehetséges.

8. Az előleget kérjük elküldeni postai címünkre készpénzben (Tuboly Józsefné, 8784 Kehidakustány, Kossuth. L u. 18.), illetve átutalni Tuboly József számlájára(OTP):11773494-50345643

9. Lemondási feltételek:
-60 naptári napon kívül történő lemondás kötbérmentes.
-60 napon belüli lemondásnál az alábbi költségeket kell az utasnak megtérítenie:
- 60-30 naptári nap esetén a részvételi díj 20 %-a
- 30-00 naptári nap esetén a részvételi díj 30 %-a
A lemondási időponton azt kell érteni, amikor az utas, elállási szándékát írásban bejelenti, és arról az üdültető tudomást szerzett.

10. Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, terrortámadás, sztrájkok, vagy elhárítatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások ezen okból történő elmaradásáért, módosulásáért az üdültető felelősséget nem vállal.

11. Az üdülés során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
Az üdülővendég személyes tárgyaiért felelősséget nem vállalunk.

12. A vendégház területén a sportolási lehetőség megengedett, de az esetlegesen bekövetkező balesetekért felelősséget nem vállalunk., Gyermekek a játszóteret csak szülői felügyelettel , saját felelősséggel használhatják

13. Kérjük a szolgáltatásokkal szembeni kifogásaikat a helyszínen az üdültetővel közöljék. Amennyiben szóban nem sikerül megegyezni, úgy kérjük jegyzőkönyv felvételét! Az üdülés befejezését követően 8 napon belül a felek bírósághoz fordulhatnak kárigényükkel, és minden perben alávetik magukat a Keszthelyi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.